Между Рождество и Нова година всеки участник ще получи по имейл анкета. Ето два от въпросите които ще бъдат включени в нея:

1. В случай, че сумата от 6 000 лева не бъде събрана с досегашните вноски на участниците и няма нови участници, склонни ли сте да увеличите своя дял и така да подпомогнете събирането на 6 000 лева? Ако сте склонни, с каква максимална вноска бихте участвали?

2. В случай, че сумата бъде надхвърлена заради появята на повече участници, склонни ли сте да намалите своето участие с цел да дадете възможност на повече хора да участват в Инициативата? Предупреждаваме, че тази възможност ще бъде давана първо на хората с най-големи вноски, тъй като искреното желение на Майкъл и на нас като организатори на Инициативата, е в нея да се включат максимален брой хора.

Светъл празник,
Инициаторите