Отново заедно

 

Майкъл Майндкрайм

Един от най-популярните автори на книги-игри от миналото се завръща с произведение за съвременния живот и човешките взаимоотношения – тематика за първи път засегнaта в дълбочина в интерактивния жанр. В тази история ще се запознаеш с четирима приятели от детинство, като ще трябва да помогнеш на всеки от тях да преодолее предизвикателствата, с които ще се сблъска в един ден от живота си в съвременна България.

Това не е поредният разказ за магьосници и храбри рицари, а за четирима обикновени мъже. Този път героите ще бъдат пълнокръвни образи от нашето съвремие. Такива са и трудностите, срещу които ще се изправиш.

В „Отново заедно” Майкъл Майндкрайм представя героите от бъдещата си книга-игра!

Как мога да поръчам “Отново заедно”? – произведението е част от “Призвание Герой” 2, който се разпространява на http://www.legacyofkreya.com/bg/otnovo-zaedno.

Корица на

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go to Top