Актуален списък на участници в Инициативата

Име Фамилия Получена сума
Николай Кирилов 180
Николай Гьошев 150
Иван Лазаров 120
Митко Иванов 180
Владислав Иванов 120
Спасимир Игнатов 120
Юри Иванов 150
Георги Караджов 60
Георги Александров 180
Лъчезар Стефанов 120
Росен Цолов 30
Никола Райков 60
Веселин Митев 30
Станислав Младенов 30
Кирил Иванов 60
Ивайло Даскалов 15
Александър Алексов 60
Александър Беловски 30
Васил Попов 60
Деян Рангелов 30
Йордан Костов 60
Калин Цветков 60
Радослав Апостолов 90
Даниел Йорданов 90
Желязко Колев 150
Мартин Маринов 60
Любомир Лисичков 120
Васил Георгиев 60
Антони Иванов 60
Теодор Войников 90
Крум Захариев 60
Делян Колев 60
Веселин Николов 90
Кирил Църнаклийски 60
Светослав Георгиев 90
Стефан Цокев 30
Калин Йосифов 30
Веселин Бъков 60
Пламен Димитров 120
Николай Бачийски 90
Христо Велев 60
Румен Кереков 60
Румен Илиев 90
Георги Апостолов 180
Крум Костов 60
Ясен Фингаров 120
Георги Велчев 90
*** *** 60
Георги Генков 60
Теодор Ников 60
Димитър Костов 60
Велин Велчев 60
Марио Пешев 60
Илиян Мурданлиев 60
Пламен Джелепов 60
Стефан Кънев 60
Максим Крижановски 60
Петър Иванов 60
Иван Нешев 60
Гена Франгина 180
Иван Димитров 60
Стамен Стойчев 60
Деян Вачков 60
Ясен Шакле 60
***  *** 60
Илиян Начев 60
Ангел Гарджев 60
Лъчезар Димитров 60
Димо Сандев 90
Владислав Славов 120
Велян Панделиев 60
Атанас Ладжов 90
Силвия Георгиева-Христова 60
Радослав Атанасов 60
Стоян Керефейн 40
Кирил Калев 30
Борис Маринов 30
Димитър Иванов 30
Явор Ялачков 30
Общо: 6000

2 comments

  • Matrip K. (4 years)

    И все пак прякора ми е Matrip K. ;)

  • Организаторите (4 years)

    Извинявай, оправено е :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go to Top