Здравейте,

Както обещахме последния път, обявяваме следното преразпределение на парите (6445) , което обхваща единствено хората с най-големи суми:

Николай Кирилов (nindja senso)  300 лв  -  120 лв  = 180 лв
Спас Игнатов (Vilorp)                   270 лв. -  90 лв.   = 180 лв.
Георги Александров (Martip K)   250 лв  -  70 лв    =  180 лв.
Митко Иванов (mitcoiv)                240 лв. -  60 лв.  =   180 лв.
Николай Гьошев (nixata)               240 лв. -  60 лв    =  180 лв
Желязко Колев (Dark Kaiser)        200 лв  – 50 лв    =    150 лв

Обща сума, с която се намаляват ≈ 445 лв

 

От организаторите